Choď na obsah Choď na menu
 


Tím kancelárie

JUDr. Peter Peružek
Riadiaci advokát
 
Rok narodenia:          1978
Právna prax:              12 rokov
Jazyky:                       Český, Anglický
 
Zameranie:          priame zahraničné investície, fúzie a akvizície, energetika, štátna pomoc, korporátne právo, obchodné  právo,   súdne spory, právne audity obchodných spoločností (due diligence), katastrálne a pozemkové právo
Vzdelanie:         Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (titul Mgr.) – 2001
                          Univerzita P. Jozefa Šafárika Košice, Právnická fakulta (titul JUDr.) – 2007